Το Σωματείο

Ο Σύνδεσμος Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων & Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Πειραιά [Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων & Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πειραιά(ΣΕΙΥΠ) είναι πρωτοβάθμια κλαδική συνδικαλιστική οργάνωση στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής, εκφράζει, εκπροσωπεί και προωθεί τα συμφέροντα εργαζομένων που έχουν ειδικότητες και αμοίβονται με βάση τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Εμπορικών Επιχειρήσεων (ΣΣΕ/ΕΕ) και τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Παροχής Υπηρεσιών (ΣΣΕ/ΠΥ). Ειδικότερα, το ΣΕΙΥΠ καλύπτει συνδικαλιστικά εργαζόμενους  που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με τις παρακάτω ειδικότητες:

-Πωλητές (στο προσωπικό πώλησης των σούπερ-μάρκετς περιλαμβάνονται και οι πωλητές-πωλήτριες προϊόντων κρέατος, πουλερικών, τυροκομικών – αλλαντικών, οπωρολαχανικών, ιχθυοπωλείου, ειδών ένδυσης, οικιακού εξοπλισμού, ειδών εξοχής κ.λπ.)

– Γραμματείς, Υπάλληλοι Γραφείου

– Βοηθητικό – Τεχνικό προσωπικό (εισπράκτορες – αποθηκάριοι – κλητήρες – διανομείς)

– Προσωπικό Φύλαξης (φύλακες, νυχτοφύλακες, θυρωροί)

Προϋπόθεση για τις πιο πάνω ειδικότητες, είναι οι εργαζόμενοι να απασχολούνται αποκλειστικά σε Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής χώρους:

-Εμπορικά καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης, σούπερ-μάρκετς και καταστήματα τροφίμων, καταστήματα ζαχαροπλαστείων και συναφών με τα ζαχαροπλαστεία εμπορικών δραστηριοτήτων, καταστήματα λιανικής και χονδρικής πώλησης τσιγάρων

Διαφήμισης, μεταφοράς και διαμεταφοράς, εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτικών φροντιστηρίων, φύλαξης επιχειρήσεων, φροντίδας, φύλαξης και αναψυχής νηπίων και βρεφών, λογιστικής παρακολούθησης και αποθήκευσης (logistics), ποδοσφαιριστικών και καλαθοσφαιριστικών εταιρειών και σωματείων, καθαρισμού κτιρίων και χώρων, κέντρων ξένων γλωσσών, δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς, οργάνωσης συνεδρίων και εκθέσεων, κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, διαχείρισης απαιτήσεων, περιβαλλοντικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαμεσολάβησης κινητών αξιών και υπηρεσιών επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Εξαιρέσεις:

Η ΣΣΕ/ΥΠ έχει εφαρμογή και σε άλλες ειδικότητες, οι οποίες όμως συνδικαλιστικά καλύπτονται από άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις στο Νομό Αττικής.

α) οι εργαζόμενοι με την ειδικότητα λογιστής και βοηθός λογιστή, αμείβονται και αυτοί με βάση τη ΣΣΕ/ΠΥ και συνδικαλιστικά καλύπτονται και από το Σωματείο Λογιστών Πειραιά

β) οι εργαζόμενοι στον κλάδο της πληροφορικής σε επιχειρήσεις με αντίστοιχο αντικείμενο, για τις ειδικότητες Χειριστής -τρια Η/Υ, Προγραμματιστής -τρια, Αναλυτής -τρια, Τεχνικός Η/Υ καθώς και λοιπές ειδικότητες λειτουργικής υποστήριξης Η/Υ, καλύπτονται συνδικαλιστικά από το Συνδικάτο Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική  (ΣΕΤΗΠ)

γ) οι εργαζόμενοι με τις ειδικότητες Προσωπικό Καθαριότητας  καλύπτονται συνδικαλιστικά από το Σωματείο Καθαριστών και Καθαριστριών Πειραιά

δ) οι οδηγοί φορτηγών, επιβατηγών κλπ. αυτοκινήτων καλύπτονται συνδικαλιστικά από το Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Αττικής – Βοιωτίας και νήσων Αργοσαρωνικού.

Επίσης, λόγω μη προσδιορισμού ορισμένων ειδικοτήτων εργαζομένων σε επιχειρήσεις με τα πιο πάνω αντικείμενα, αλλά και λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που να καλύπτει τέτοιες, μη προσδιορισμένες ειδικότητες από την ΣΣΕ/ΠΥ, το ΣΕΙΥΠ καλύπτει και την ειδικότητα του Εργατοτεχνίτη σε επιχειρήσεις περιβαλλοντικών υπηρεσιών (ανακύκλωση), έως ότου υπάρξει νέα ταξινόμηση ειδικοτήτων.

Το ΣΕΙΥΠ είναι τμήμα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πειραιά (ΕΚΠ) και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ), που είναι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, την απόλυτη πλειοψηφία έχει ο συνδυασμός «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία (ΔΑΣ)» που υποστηρίζεται από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (ΠΑΜΕ).

Το ΣΕΙΥΠ, ως προς το διεκδικητικό μέρος της λειτουργίας του, λειτουργεί σε αγωνιστική-ταξική κατεύθυνση. Υποστηρίζει αποκλειστικά τα συμφέροντα των εργαζομένων και δεν συμφωνεί με τη λογική της ταξικής συνεργασίας, του “κοινωνικού διαλόγου”, δηλαδή της συνεργασίας  με την εργοδοσία και τις αντίστοιχες εργοδοτικές ενώσεις.

Συσπειρώνεται με το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, συμφωνεί και προωθεί το πλαίσιο διεκδικήσεων του και επιδιώκει τη συσπείρωση με  το πλαίσιο του ΠΑΜΕ. Συνεργάζεται και εκδηλώνει την αλληλεγγύη του με όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από κλάδο, ειδικότητα, σχέση εργασίας, εθνικότητα και θρησκεία, επιδιώκει τη συνεργασία με άλλα κοινωνικά στρώματα με τα οποία έχει στην παρούσα κοινωνικοπολιτική συγκυρία κοινά ή παραπλήσια συμφέροντα.

Δεν περιορίζεται μόνο σε εργασιακά ζητήματα και προβλήματα. Επιδιώκει να συνδέσει την υπεράσπιση και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων με μια συνολικότερη πολιτική και πολιτιστική αντίληψη, παλεύει για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπό και  επιδιώκει να πείσει όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους να συνειδητοποιήσουν την προοπτική της εξουσίας της εργατικής τάξης, την προοπτική ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης για την κοινωνία.