Αποστολή Αλληλεγγύης στους Πλημμυροπαθείς

ΜΟΝΟ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟ ΛΑΟ

Μέλη του Σωματείου μας, μαζί με σωμάτια από τον Πειραιά και την Αθήνα, στην αποστολή στο Βόλο.

Με αποστολές σε όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες, οι εργαζόμενοι εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας.

Συνεχίζουμε τη συγκέντρωση υλικών, για τους πλημμυροπαθείς, σύμφωνα με τον κατάλογο που έχουμε δώσει παραπάνω.