Άδειες για τη συμμετοχή στις εκλογές.

Τι ισχύει με τις άδειες για τη συμμετοχή στις εκλογές

💬 Aπό το υπουργείο Εργασίας, οι λεπτομέρειες για τη χορήγηση ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατά τις βουλευτικές εκλογές στις 21 Μάη.

Η απόφαση προβλέπει τα εξής:

👉 Α. Για τους μισθωτούς με καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια μίας εργάσιμης ημέρας, για απόσταση 201-400 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια 2 εργάσιμων ημερών και για απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια 3 εργάσιμων ημερών εφόσον μετακινηθούν οδικώς, με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους. Για όσους εργαζόμενους μετακινηθούν από και προς νησιά στα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες.

👉 Β. Για τους μισθωτούς με καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων χορηγείται άδεια μίας εργάσιμης ημέρας, ενώ για απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια 2 εργάσιμων ημερών εφόσον μετακινηθούν οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους. Για τα νησιά ισχύουν τα ίδια, όπως και για την εξαήμερη εργασία.

Για όσους μισθωτούς η Κυριακή 21 Μαΐου είναι εργάσιμη ημέρα, θεωρείται ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν αυτών που προαναφέρθηκαν. Η ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών και οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να τη δώσουν.

🗣️ Συνάδελφοι, καταγγέλλουμε στο σωματείο οποιαδήποτε προσπάθεια της εργοδοσίας:

➡️ να παρεμποδίσει την άσκηση του εκλογικού μας δικαιώματος,

➡️ να χειραγωγήσει την ψήφο μας, άμεσα ή έμμεσα, χρησιμοποιώντας εκβιασμούς και πιέσεις.